Första leverans av krukor

Första leverans av krukor

Vem vattnar blommorna under semestern?
- Låt Epos självattnande krukor sköta jobbet!

Beställ nu och få hem krukorna innan du åker.